ปุ๋ยมูลไส้เดือน

฿30.00

มูลไส้เดือน 100 %  ตราไอ-เดือน อาหารบำรุงดินชั้นดี ปราศจากเคมี จาก  ไร่ ณ ชายแดน  ใช้ผสมกับดินเพิ่มธาตุอาหารในดิน ปรับดินให้มีคุณภาพดี  หรือใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์  เพื่อเป็นอาหารให้กับพืชพรรณที่ปลูก  เป็นปุ๋ยธรรมชาติปลอดสารพิษปลอดภัยทั้งกับผู้ใช้และพืชที่ปลูก

ขนาดบรรจุ      1   กิโลกรัม      

หมวดหมู่: